Registrace u ČNB

Od září 2013 je MATERNA Communications a.s.registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.